Fysioterapeut

Velge behandling

Etter en samtale og en grundig undersøkelse, hvor vi har kartlagt dine plager og mål, setter vi sammen opp en individuelt tilpasset behandlingsplan.

Medisinsk behandling Milan,Muskelterapi

Fysioterapi med muskelterapeutiske teknikker

Muskelterapi og massasje er behandlingsteknikker med lange tradisjoner. En muskelterapeut sitt viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen. Spenningene kan oppstå på grunn av dårlig arbeidsstilling eller overanstrengelse, men kan også ha mer følelsesmessige årsaker som stress, sinne, og angst.

 

Kjeve behandling-muskelterapi innebærer følgende:

 

Mennesker med ubalanse i kjeveleddet (TMJ) kan ha følgende symptomer: Klikkende kjeve, uregelmessig åpning av munnen eller smerte i kjeven. 
Ca. 50 % af de sensoriske og motoriske hjerneceller relaterer til TMJ.

Det psykiske henger meget sammen med kjevemuskulaturen, er vi bekymret eller sta, så spennes muskulaturen i ansiktet og kjeven.

Medisinsk behandling Milan, Kjevebehandling

 

 

Har vi har spenninger i kjeveleddet, kan vi ikke få sagt de ord vi gjerne vil si. Omvendt, kan vi ikke få sagt ordene vi gjerne vil si, så gir det spenninger i kjeveleddet.

 

Problemer i hverdagen gir spenninger i kjeveleddet. Vi kjenner uttrykket: Bite tennene sammen.
Tannsmerter kan også komme fra spendinger i muskulaturen. Manglende sirkulasjon i kjeveknoklene kan også være årsak til paratentose.

Listen er lang i forhold til ulike årsaker som reflekteres i den mimiske muskulatur.

Der er 5 muskler som spesielt har betydning for TMJ og tyggefunksjonen vår:
Masseter, Buccinator, Temporalis, Pterygoideus Medialis og Pterygoideus Lateralis.

Medisinsk behandling Milan, Avspenningsterapi

Avspenningsterapi

Kranio-sakral terapi (KST) er en behandlingsform hvor klienten ligger på behandlingsbenken og terapeuten med hendene og oppmerksomheten finner spenningene mellom kroppens knokler, i bindevev, membraner og muskler.  Terapeuten jobber spesifikke steder på hodet, nakke, rygg og korsben..

Medisinsk behandling Milan, Massasjeterapi

Massasjeterapi

Massasjeterapeuter mener strykninger og trykk kan løse opp spenninger eller antatte ubalanser i kroppen til klienten. De prøver å lindre smerte og bedre funksjonen til kroppen ved å bruke hendene til å behandle hud, bindevev og den underliggende muskulatur.

Medisinsk behandling Milan, Organmassasje

Organmassasje

 

Organmassasje er en veldig lett massasje av kroppens indre organer. Våre organer avspeiler meget presist kroppens egentlige tilstand.

 

Organsystemet er sammenhengende hele og en behandling vil dermed involvere flere organer.

 

Organmassasjen arbeider med å bedre de enkelte organenes bevegelser.

 

Behandlingen består av rolige bevegelser hvor spenninger frigjøres og organene gjenvinner sin bevegelighet. Dette kan påvirke hele kroppens vitalitet fra dypet og utover.

Medisinsk behandling Milan,Traumeterapi

 Traumaterapi TRE

TRE, Trauma Release Exercises, er en metode som bidrar til å frigjøre og løse opp i dyptliggende spenninger på en mer dyptgående og grunnleggende måte enn vanlige avslappnings og spenningsreduserende teknikker.

 

TRE kan beskrives som dyp avspenning fra kroppens kjerne, hvor vi også kan jobbe med å løse opp i emosjonelle spenninger, spenninger som skyldes traumer, psykisk helse, idrettskade og også langvarig stress.

 

TRE kan hjelpe både i forhold til muskelspenninger, smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, angst mm.

Kroppens kamp-flukt-frys-respons utløses av psykologisk frykt. Det er en innebygd forsvarsmekanisme som forårsaker fysiologiske endringer, som rask hjertefrekvens og redusert smerteoppfatning. Dette gjør at du raskt kan beskytte deg mot en antatt trussel.

 

TRE benyttes i behandling av spenning i dyp muskulaturren.

Metoden er basert på kroppens egne mekanismer for avspenning og gjøres gjennom å tilrettelegge for skjelveresponsen i muskulatur
Ved ulike typer stressbelastninger i livet mobiliserer kroppen musklene som et verktøy til å beskytte seg. Denne mekanismen kan lett sette seg som et mønster hos oss selv når situasjonen er over. Spenninger i muskulatur kan gi ulike reaksjoner som ryggsmerter, smerter i andre muskler og ledd, søvnløshet, hodepine, uro og angst, begrenset bevegelighet, mage/tarm problematikk og mye annet.